O nás  |  Naše služby  |  Produkty  |  Užitočné informácie  |  Kontakt  

   
 
 
iMeteo.sk

 

Ako postupovať ak niekto v rodine umrie

Ak nastalo úmrtie doma, zavolajte lekársku pohotovosť (112), lekár vykoná prehliadku a vystaví list o prehliadke zosnulého. Je v ňom informácia o ďalšom navrhovanom postupe. Potom zavolajte pohrebnú službu (054/472 52 27), aby ste mohli vybrať rakvu, lebo ak nie je nariadená pitva, odvezie sa zosnulý už v rakve. Takisto pripravte pre zosnulého oblečenie v ktorom bude pochovaný. Ak je obhliadajúcim lekárom nariadená pitva, vtedy obhliadajúci lekár telefonicky vyzve zmluvnú pohrebnú službu, ktorá prevezie zosnulého na patológiu za účelom vykonania pitvy. Všetky úkony vrátane prevozu hradí pohrebnej službe UDZS, vy neplatíte nič.
POZOR! Nepodpisujte vopred žiadne splnomocnenia, pretože tieto nie sú potrebné k prevozu na pitvu.
Nie ste povinní si aicky zabezpečovať pohreb prostredníctvom tej pohrebnej služby, ktorá vykonala prevoz na pitvu.

Zosnulý musí zostať na mieste úmrtia najmenej dve hodiny od chvíle, keď bola konštatovaná smrť, a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od úmrtia. Najneskôr do 8 hodín od úmrtia je potrebné zosnulého odviezť z domu preč.


Ak nastalo úmrtie v nemocnici, skontaktuje vás personál nemocnice. Práve na tomto mieste vám poskytnú všetky informácie o úmrtí aj o mieste, kam bol zosnulý prevezený. Vtedy stačí ísť do pohrebníctva a objednať si príslušné náležitosti k poslednej rozlúčke(054/472 52 27). Nezabudnite na oblečenie pre zosnulého, jeho občiansky preukaz a list o obhliadke. Naše pohrebníctvo zabezpečí všetky potrebné náležitosti spojené s matrikou.


V prípade že váš blízky zomrel za neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu tak zavolajte aj políciu. O jeho prevoz sa postará polícia, ktorá zavolá aj pohrebnú službu a uhradí náklady s tým spojené. Vy musíte len zabezpečiť služby spojené s poslednou rozlúčkou. (054/472 52 27)


Keď príbuzný zomrel pri dopravnej nehode alebo v domove dôchodcov, je postup zhodný s úmrtím v nemocnici. Spravidla sa s vami skontaktuje polícia alebo ošetrujúci personál. Môže sa stať, že budete vyzvaný na identifikáciu. Tá sa robí na patológii. Ostatné súvislosti s pohrebom už vybavíte počas návštevy nášho pohrebníctva.(054/472 52 27)


 

© 2024 :: www.pohrebnictvoBJ.sk ::