O nás  |  Naše služby  |  Produkty  |  Užitočné informácie  |  Kontakt  

   
 
 
iMeteo.sk

 

Ako postupovať ak niekto v rodine umrie

Ak nastalo úmrtie doma, zavolajte lekára, ktorý vykoná prehliadku a vystaví list o prehliadke zosnulého. Je v ňom informácia o ďalšom navrhovanom postupe. Potom zavolajte pohrebnú službu (054/472 52 27), aby ste mohli vybrať rakvu, lebo ak nie je nariadená pitva, odvezie sa zosnulý už v rakve. Takisto pripravte pre zosnulého oblečenie v ktorom bude pochovaný. Ak treba vykonať pitvu, odvezie sa zosnulý na patológiu.

Zosnulý musí zostať na mieste úmrtia najmenej dve hodiny od chvíle, keď bola konštatovaná smrť, a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od úmrtia. Najneskôr do 8 hodín od úmrtia je potrebné zosnulého odviezť z domu preč.


Ak nastalo úmrtie v nemocnici, skontaktuje vás personál nemocnice. Práve na tomto mieste vám poskytnú všetky informácie o úmrtí aj o mieste, kam bol zosnulý prevezený. Vtedy stačí ísť do pohrebníctva a objednať si príslušné náležitosti k poslednej rozlúčke(054/472 52 27). Nezabudnite na oblečenie pre zosnulého, jeho občiansky preukaz a list o obhliadke. Naše pohrebníctvo zabezpečí všetky potrebné náležitosti spojené s matrikou.


V prípade že váš blízky zomrel za neznámych okolností, alebo máte podozrenie zo spáchania trestného činu tak zavolajte aj políciu. O jeho prevoz sa postará polícia, ktorá zavolá aj pohrebnú službu a uhradí náklady s tým spojené. Vy musíte len zabezpečiť služby spojené s poslednou rozlúčkou. (054/472 52 27)


Keď príbuzný zomrel pri dopravnej nehode alebo v domove dôchodcov, je postup zhodný s úmrtím v nemocnici. Spravidla sa s vami skontaktuje polícia alebo ošetrujúci personál. Môže sa stať, že budete vyzvaný na identifikáciu. Tá sa robí na patológii. Ostatné súvislosti s pohrebom už vybavíte počas návštevy nášho pohrebníctva.(054/472 52 27)


 

© 2022 :: www.pohrebnictvoBJ.sk ::